Com funciona

Com funciona el coaching d’equips?

  • Primera sessió de 60 a 90 minuts: “disseny de l’aliança grupal”
  • Sessions grupals de 60 a 90 minuts minuts (la periodicitat i la durada dependrà del que el client digui)
  • El nº de sessions dependrà dels objectius grupals
  • Es treballaran els aspectes de visió, missió, valors, projectes grupals i rols
  • Recolzament per email entre sessions
Al igual que en un iceberg en què la part més gran i alhora invisible està sota l’aigua, en un coaching d’equip s’afavoreix el que “no es veu” a simple vista i és on rau la seva potència: la creativitat del sistema i els seus recursos, així com aquells aspectes més emocionals que es canalitzaran en plans d’acció i rols concrets