Rellotge arena 2.10Quan era estudiant universitària em va començar a fascinar la mitologia grega i els conceptes que anava descobrint. El del temps va ser un d’ells i qui diria que anys després el viuria amb tanta consciència en mi mateixa i, com a coach, el veuria reflexat en els meus clients.

 

En el meu afany per observar el devenir de las persones, en general, i dels meus clients de coaching, en particular, m’adono com dues formes diferents de concebre i viure el temps van dansant entre elles:

Cronos versus Kairós.

 

Si bé he dit que van dansant entre elles, per a ser fidedigna a la realitat que percebo, haig de dir que és Cronos qui sol imposar-se com el protagonista del ball. Aquest és el temps fixat de manera objetiva, quantitativa i per convenció social. Sis minuts són sis minuts per a tots, independentment del lloc del món on estem.

Quina és l’avantatge de Cronos? Que permet posar-nos d’acord entre uns i altres, fixar límits i precisar objectius de acción. Quina és la desavantatge, aleshores? L’imposar-se en la nostra societat com a únic paràmetre per aconseguir metes, per arribar a resultats i per a prendre decisions. I si bé és molt positiu que les cinc siguin les cinc per a tots i podem trobar-nos en un cafè per a xerrar, quan haguem de prendre una decisió potser no poguem fer-ho a les cinc. Potser ho poguem fer la propera setmana, el proper mes o, potser, el proper any.

Rellotge arena xI aqui és on s’alça el Kairós com el temps savi.

És el que recupera la pista de ball, per imposar la seva dansa pausada, silenciosa, solemne i detinguda.

És el temps propi de cada un, en el que coincideix saviesa interna amb sincronia externa. I tan sols el Kairós et possibilita actuar des del moment present i oportú, el que està en plena connexió amb el teu ser (i no amb el fer). És per això mateix que és el més convenient per a prendre decisions, ja que la intuició emergeix de manera natural.

Així, Cronos s’imposa com el dels objetius i resultats i Kairós s’imposa com el de la potencialitat. Sigui com sigui, és important que estiguis atent per tal que el primer no s’imposi com a únic protagonista del ball i cedeixi la pista al segon quan sigui necessari.

 I tu, en quin temps sols estar?