Has tingut mai la sensació de que el control de la teva vida se t’escapa de les mans? Si la resposta és sí, has de saber que tens capacitat de guiar la teva vida a través de les eleccions conscients que vas prenent. Solem mirar la nostra realitat des d’un sol costat. Per això, treballar des de l’equilibri permet obrir un ventall de perspectives des del qual mirar el que vols canviar. A partir d’aquí, tu ets qui esculls la perspectiva que t’ajudarà més a afrontar aquest canvi.